Videoovervågning

INGO, Circle K Danmark A/S (siden nævnt INGO) Videoovervågning i stationsområdet har til formål at forhindre, forebygge og efterforske forbrydelser mod virksomheden, og dens medarbejdere samt at øge sikkerheden for de som opholder sig på stationsområdet. Videoovervågning er absolut nødvendigt for at kunne opnå formålet og udgør en legitim interesse for INGO.

INGO foretager videoovervågning i henhold til tv-overvågningsloven med de begrænsninger som følger af databeskyttelsesforordningen. INGO har taget hensyn til den registreredes interesse i beskyttelse af dennes personlige data og INGOs interesse i at forhindre, forebygge og efterforske forbrydelser mod virksomheden og dens medarbejdere samt at øge sikkerheden for de som opholder sig på stationsområdet.

Ved en interesseafvejning er INGO efter en helhedsbedømmelse kommet frem til at INGOs interesse vejer tungere end den registrerede. Det optagede materiale kan videregives til politiet og forsikringsselskaber. INGO overfører ikke data til tredjeland og INGO anvender heller ikke oplysningerne til automatisk beslutningstagning.

Som registreret har du rettigheder. Disse fremgår tydeligt på www.datatilsynet.dk.

Hvis du som registreret mener at INGO bryder gældende lovgivning, beder vi dig kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at sende en e-mail eller sende et brev til:

Dataskyddsombudet Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norge.