Benzin 95

Fra den 1. januar 2020 vil standardbenzinen i Danmark blive kaldt E10, hvilket betyder at man øger mængden af bioethanol fra 5% til 10%. Den øgede mængde iblandet bioethanol vil mindske udslippet af drivhusgasser CO2 med cirka 200.000 ton om året – bedre for både dig og miljøet.

EU er kommet med dette direktiv om minimum 10 % vedvarende energi i transporten fra 2020. Kravet opfyldes i
Danmark via ”Biobrændstofloven”, som netop er vedtaget i Folketinget. Derfor går hele branchen fra og med 2020 fra den nuværende E5 til E10 som standard i benzinen.

INGO indfører E10 på samtlige stationer i midten af januar 2020.

Læs mere her 

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad benzin 95

Information

Eksponeringsscenarier benzin 95