INGO samarbejder med organisationen Julemærkefonden, er det korrekt?​


Vi har siden 2013 haft en tydelig strategi med at fokusere sponsorater på børn og unge, som befinder sig i en vanskelig situation. Ud fra denne strategi har vi valgt Julemærkefonden, vores opgave er at hjælpe børn, som ikke har det godt. Dette er et langsigtet samarbejde, du må gerne gå ind på www.ingo.dk/julemaerkefonden for at læse mere om vores samarbejde.​

Was this helpful: