Hvad påvirker prisen?

Der er flere faktorer som afgør hvilken pris du ser på vores prisskilte.

Olieprisen
Prisen på råolie styres af tilgang og efterspørgsel på verdensmarkedet. Politik på verdensplan kan have en stor indflydelse på olieprisen, eftersom politisk uro kan påvirke både olieproduktion og transporter negativt. Når efterspørgslen bliver større end tilstrømning, stiger priserne.  Også verdensøkonomien kan påvirke prisen på råolie. Når vi er inde i en højkonjunktur øger forbruget og priserne stiger.

Med tiden vises en følsomhed mellem pris på råolie og den benzin som sælges på stationen.

Dollarkursen
Råolie og det raffinerede produkt handles i dollar på verdensmarkedet, hvilket betyder at den danske krones værdi mod dollaren påvirker prisen på benzin og diesel.

Skat og moms
Benzin- og dieselprisen indeholder CO2afgift, energiafgift og NoXafgift, og desuden pålægges der 25% moms. Hvilket gør, at en meget stor del af den pris du betaler, går direkte til staten.
Er du interesseret i nøjagtig hvor meget afgifterne udgør, kan du gå til vores brancheforenings hjemmeside, eof.dk og se det under Forbrug og Priser.

Lokal konkurrence
Vi har en kontinuerlig prisovervågning for at sikre, at vi altid tilbyder en pris i den laveste ende. Sommetider opstår der lokale priskrige som gør at prisen hurtigt kan ændres i et område eller en station.